Gamer Laptopok
Kell Ennél Több
Üzleti Laptopok
Részletek

Az internet sebességről, sávszélességről általánosságban

Magyarországon az eltérő felhasználói igényekhez igazodva szolgáltatók,különböző gyorsaságú adatforgalmakat, le- és feltöltési sebességeket biztosító szolgáltatási csomagokat alakított ki.

Az egyes csomagokkal elérhető maximális le- és feltöltési sebesség határozza meg az adott csomag felhasználási kategóriáját, az általa elérhető lehetőségeket, például azt, hogy milyen gyorsan tudunk egy weboldalt megjeleníteni, egy zeneszámot, vagy filmet letölteni, vagy egy csatolt fájlokat tartalmazó e-mailt elküldeni. Minél nagyobb a le- és feltöltési sebesség, annál élvezetesebb, gyorsabb az internetezés, annál több internetes alkalmazást tudunk egy időben futtatni.

Az internethálózaton zajló adatforgalom sebessége az adott vonalon biztosított, vagyis az adott előfizető számára rendelkezésre bocsátott sávszélességtől függ. Minél nagyobb az átviteli sávszélesség, annál magasabb lehet az adatforgalmi sebesség.

Az előfizetett csomagnak megfelelően beállított és rendelkezésre bocsátott sávszélesség egy technikai paraméter, amely a maximálisan elérhető sebességet határozza meg. Ez az érték az átviteli út sebességkategóriáját jelöli, hasonlóan ahhoz, ahogy az egyes közúttípusok (országút, autóút, autópálya) is meghatározzák az ott elérhető sebességet. A mindenkor éppen megvalósuló tényleges sebességértékek azonban a gyakorlatban több tényezőtől is függnek, ahogy az autósztrádán való haladást is befolyásolhatja az erős forgalom vagy egy torlódás.

A sávszélesség értékét kétféle módon jelölik a szolgáltatók:

Maximális sávszélesség/ Maximális le- és feltöltési sebesség:

Az adott szolgáltatási csomag esetén a rendszer által biztosított maximálisan elérhető sebesség. Ideális esetben a felhasználó ezen a sebességen érheti el a világhálót.

Garantált sávszélesség:

Az internet hozzáférési szolgáltatáshoz rendelt és az előfizetői szerződésben rögzített, az elektronikus hírközlési szolgáltató által az adott előfizetői hozzáférési ponton le- és feltöltési irányban teljesíteni vállalt legkisebb adatátviteli sebesség.

Milyen tényezőktől függ a sávszélesség?

A gyakorlatban, egy-egy adott időpillanatban ténylegesen elérhető sávszélesség a két fenti érték között helyezkedik el és több tényezőtől függ:

A szolgáltatási csomagok esetén a rendszerben beállított maximális sebesség

Az internet-szolgáltatás sajátossága, hogy a sávszélesség egy bizonyos sávját fenntartja az adattovábbításhoz kapcsolódó technikai jeltovábbítás céljára, azaz a rendszerben beállított maximális sávszélességből egy kis rész nem a „hasznos” adatforgalom része.

Ezt figyelembe véve, a upc internet szolgáltatási csomagoknál eleve magasabb sávszélesség értékeket állítunk be annál, mint amit az egyes csomagok esetén maximális értéknek megjelölünk, így ideális körülmények között a ténylegesen tapasztalható (nettó) sávszélesség valóban eléri a megjelölt maximális sebességeket.

Egyidejű felhasználók száma

Az internethálózaton mindenkor rendelkezésre álló kapacitás (sávszélesség) nem korlátlan és nem is folyamatos túlterhelésre méretezett, hanem a felhasználók számából és használati szokásaiból következő mindenkori átlagosan erős kihasználtságra tervezett. Ezért, ha a felhasználók egy (kisebb) része folyamatos, intenzív használattal túlterheli a hálózatot, akkor az általános torlódást eredményezhet és mindenki számára érzékelhetően leromolhat a szolgáltatás minősége.

A kábeles upc internet előfizetők internetes adatforgalma optikai-koax (hibrid) kábelhálózaton keresztül zajlik. A technológia sajátosságainak megfelelően a mindenkor rendelkezésre álló sávszélesség nagyban függ attól is, hogy a hálózat részét képező egyes csomópontokhoz kapcsolódó (egy környéken élő) felhasználók mekkora forgalmat bonyolítanak egy adott pillanatban, mivel ők osztoznak az adott csomópont kapacitásán.

A sávszélesség tehát a kábelhálózat időszakos terheltségének is függvénye. Ezért szükséges, hogy a szolgáltató, különösen a forgalmi csúcsidőszakokban elkerülje a torlódások kialakulását, a rendelkezésre álló összkapacitással valamilyen módon gazdálkodjon. Ennek érdekében a UPC hálózatkezelési rendszert alkalmaz kábelhálózatán, mely szükség (csúcsidőszaki leterheltség) esetén a valósidejű alkalmazások adatforgalmának biztosít elsőbbséget és a nem valósidejű, az azonnali adatátvitelre kevésbé kényes alkalmazások (pl. megosztás, p2p és ftp) forgalmának biztosítása valamelyest hátrébb sorolódik (priorizálás). Ennek következtében a nem valósidejű alkalmazásokra ezekben az időszakokban összességében kisebb sávszélesség jut és oszlik meg a felhasználók között, mint a többi alkalmazásnál. Így amennyiben ekkor nagyon sokan próbálják használni a nem valósidejű alkalmazásokat, úgy ők esetlegesen némi lassulást tapasztalhatnak.

Az elérni kívánt webhely kiszolgáló kapacitása

A sebességcsökkenés leggyakoribb oka, hogy az elérni (meglátogatni vagy letölteni) kívánt internetes tartalmat biztosító (tároló) szerverek kapacitása nem elegendő egyidejűleg sok felhasználó kiszolgálására. Különösen internetes forgalmi csúcsidőszakokban egyes webhelyek elérésében a szerverek kapacitásától és terheltségétől függően forgalmi torlódások alakulhatnak ki és ennek következtében akár jelentős lassulás is bekövetkezhet.

Milyen további szempontoktól függ még a ténylegesen elérhető sávszélesség?

a számítógép és a modem/router sebességétől, a közöttük lévő kapcsolat sebességétől

az internet-hozzáférés megosztásától más gépekkel saját számítógépén kívül

a számítógépen futó egyéb szoftverektől (gyakran ezek a háttérben futnak így nem is észrevehetőek)

a böngészés gyorsasága függ a letöltött weboldalak/tartalmak méretétől, illetve az adott szerver terheltségétől

Íme néhány egyszerű adat, hogy mi mire is lehet elég:

Forrás:

UPC.hu

Hozzászólás