Gamer Laptopok
Kell Ennél Több
Üzleti Laptopok
Részletek

 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője a Laptop.hu Kft. (székhelye: 1126 Budapest, Márvány u. 24b.) továbbiakban: „Szervező", aki e tevékenysége során a Részvételi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

2. A játék menete

Szervező sárga repülőből pingpong labdákat szór ki előre kijelölt balatoni strandokon a HP és Laptop.hu feliratú zászlók által megjelölt területen, azzal a céllal, hogy az érdeklődők azokat összegyűjtsék. A labdák egyrészt azonnal beváltható nyereményekre, másrészt a www.laptop.hu weboldalon történő regisztráció esetén a nyereményjátékban való részvételre jogosítanak. A kiszórt pingpong labdákat minden résztvevő saját felelősségére gyűjti, és vállalja, hogy az egyszer már összegyűjtött pingpong labdát nem szórja vissza a Balaton vízébe, vagy szórja el egyéb közterületen. Szervező kizárja a felelősséget a pingpong labdák összegyűjtése során a résztvevőket érő esetleges sérülésekért, balesetekért.

A fagylalt jelű pingpong labdát és a strandcikk jelű pingpong labdát annak megtalálója a kijelölt balatoni helyszíneken a Szervező egyenruháját viselő hostesseknél azonnal fagylaltra, illetve strandlabdára válthatja. Egy személy egy alkalommal legfeljebb öt darab pingpong labdát válthat be azonnali ajándékra, legfeljebb a készlet erejéig. A pingpong labda szórás helyszínei és időpontjai az alábbi linken tekinthetőek meg: www.laptop.hu/bulivan.

A HP Pavilion X360 jelzésű pingpong labdák a www.laptop.hu weboldalon történt regisztráció esetén nyereményjátékon történő részvételre jogosítanak, a nyereményjáték díja egy HP Pavilion X360 sorozatú laptop és tablet 3 az 1-ben készülék.

A nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik a Szervező által a balatoni strandokon előre meghirdetett időpontokban és helyszíneken kiszórt narancssárga ATIV Book 2-9 jelű pingpong labdákból a teljes 2-től 9-ig terjedő sorozatot összegyűjtik, és a Szervező által üzemeltetett www.laptop.hu/bulivan/regisztracioweboldalon feltett kérdésre online a helyes megfejtést adják, továbbá az online kérdőívet szabályosan kitöltik feltüntetve teljes nevüket, e-mail címüket és telefonszámukat. A részvétel további feltétele, hogy a játékos a regisztráció során feltöltse az összegyűjtött labdasorozatról készült fényképet a weboldalra vagy a regisztráció során megadott e-mail címéről ezen fényképet utólag e-mailben megküldje a bulivan@laptop.hu e-mail címre.

Egy személyhez, illetve egy e-mail címhez a nyereményjáték időtartama alatt egy regisztráció tartozhat.  Abban az esetben, ha egy személy több regisztrációt tölt ki, csak az első szabályosan beérkezett regisztrációja vesz részt a nyereményjátékban. Vásárlás nem feltétele a játékban való részvételnek. A játékban való részvétel ingyenes.

3. A játék időtartama

A játék időtartama: 2013. július 12 – 2013. augusztus 20.

4. Nyeremény és sorsolás

A játékban a Szervező egy darab Samsung ATIV Book 2  NP270E5V-K01 sorozatjelű laptopot sorsol ki. A tárgynyeremény nem ruházható át és készpénzre nem váltható, nem cserélhető.

A nyeremény nyertesét 2013. augusztus hónap 30-án 16 órakor sorsoljuk ki közjegyző jelenlétében, ezt követően ugyanezen időpontban három tartaléknyertes is kisorsolásra kerül.  A sorsolásról hivatalos, közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv készül.

A sorsolás gépi sorsolással történik. A résztvevő, érvényesen regisztrált játékosok valamennyien egy sorszámot kapnak és a nyertes, valamint a három tartaléknyertes sorszáma a www.random.org oldalon található „True Random Number Generator” véletlenszám generátorral kerül kisorsolásra.

A nyereményre elsőként kisorsolt tartaléknyertes abban az esetben lép a nyertes helyébe, ha valamilyen oknál fogva a nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot a sorsolást követő 3 napon belül a kisorsolt nyeremény átadása ügyében, vagy a nyertes nem tudja átadni Szervezőnek a teljes összegyűjtött sorozat ATIV Book 2 -9 jelű pingpong labdát.  A másodikként kisorsolt tartaléknyertes abban az esetben lép az elsőként kisorsolt tartaléknyertes helyébe, ha valamilyen oknál fogva az első tartaléknyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot a sorsolást követő 3 napon belül a kisorsolt nyeremény átadása ügyében vagy a nyertes nem tudja átadni Szervezőnek a teljes összegyűjtött sorozat ATIV Book 2-9 jelű pingpong labdát.  A harmadikként kisorsolt tartaléknyertes abban az esetben lép az másodikként kisorsolt tartaléknyertes helyébe, ha valamilyen oknál fogva az második tartaléknyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot a sorsolást követő 3 napon belül a kisorsolt nyeremény átadása ügyében vagy a nyertes nem tudja átadni Szervezőnek a teljes összegyűjtött sorozat ATIV Book 2 -9 jelű pingpong labdát. 

A játék nyertese a sorsolást követő 3 munkanapon belül a megadott elérhetőségén kap értesítést a nyeremény átvételének részletes feltételeiről. A nyeremény személyesen, a személyazonosság igazolását követően vehető át Szervező telephelyén.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán. A játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjék. A mindenkor aktuális Részvételi Szabályzat megtalálható a www.laptop.hu/bulivan weboldalon.

5. Adatvédelem

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: "Avtv") értelmében a Szervező kezeli és dolgozza fel a játékosok személyes adatait.

A játékban történő önkéntes részvétellel, adataik elküldésével a játékosok hozzájárulnak a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező részükre kizárólag marketingtartalmú e-mail üzeneteket küldjön. Ezen hozzájárulás visszavonásáról a játékosnak a játékot követően külön, írásban kell rendelkeznie a Szervező felé.

6. Kizárás

Jelen játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a játékból kizárja azokat a játékosokat, akik valótlan adatokat adnak meg, illetve megsértik a Részvételi Szabályzatot.

A játékban résztvevők részvételükkel automatikusan elfogadják e Részvételi Szabályzatot. Jogi út kizárva!

A Szervező bármely, a jelen nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a résztvevők Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.